Het Beste Boek nummer 48 - Jaargang 1970 - uitgave 3
Titel Sally Muiterij op de Caine 's Morgens om zevn uur Zoals het de koning behaagt
Orginele titel Sally E.V. The Caine mutiny Morning's at seven The king's pleasure
Auteur Cunningham Herman Wouk Eric Malpass Norah Lofts
Verslag Dit verhaal heb ik nog niet gelezen. Dit verhaal heb ik nog niet gelezen. Dit verhaal heb ik nog niet gelezen. Dit verhaal heb ik nog niet gelezen.